Dystrybutor aparatury medycznej od 1993 roku

Zestawy wysiłkowe

Moduł AM12

CECHY PRODUKTU

 

Wygodny dostęp do pacjenta

Moduł ten jest porównywalny, wielkością i wagą, z tradycyjnym kablem elektrodowym.

Ułatwiona rejestracja EKG
Spoczynkowe badanie EKG można wykonać z modułu AM12,
lub z aparatu EKG. Moduł  posiada przyciski wydruku EKG w trybie AUTO i RYTM oraz przycisk STOP.

Bezpośrednie sprzężenie z aparatem
AM12 komunikuje się z aparatem EKG
poprzez kabel USB.

Diagnostyczna jakość zapisu
Moduł AM12 posiada wyjątkowo wysoką
częstotliwością próbkowania wynoszącą 40.000próbek/s/kanał,
co przekłada się na dokładność wykrywania pobudzeń
wystymulowanych.  Eliminacja długich kabli zmniejsza poziom
artefaktów i daje czysty, wysokiej jakości, diagnostyczny zapis EKG.

Przejdź na stronę producenta