Dystrybutor aparatury medycznej od 1993 roku

Zestawy wysiłkowe

X12+ nadajnik

CECHY PRODUKTU

Pełna swoboda ruchuKompaktowy i lekki, bezprzewodowy, nadajnik X12+ nie ogranicza ruchów lekarza i pacjenta podczas badania.

Ekran do prezentacji danych i nawigacji

Graficzny wyświetlacz LCD pozwala na podgląd krzywych EKG,
pomiar impedancji elektrod, wybór kanału transmisji radiowej
i na inne użyteczne funkcje.

Wygoda i łatwość obsługi
X12+ jest wygodny w eksploatacji, gdyż jest mały, a budowa
kabla elektrodowego, który jest dostępny również w dużym rozmiarze,
wymusza prawidłowe podłączenie do pacjenta. To innowacyjne
rozwiązanie, w przeciwieństwie do spotykanych w innych systemach,
istotnie zmniejsza uciążliwość  badania.

Diagnostyczna jakość zapisu
Bezprzewodowa technologia Mortara umożliwia przekazywanie EKG
w pełnym, diagnostycznym paśmie. Eliminuje artefakty wywołane
ruchem długich,   tradycyjnych kabli i daje wysokiej jakości zapis EKG.

Kontrola funkcjonowania
W czasie przekazywania EKG, na ekranie LCD X12+, wyświetlany jest
stan baterii i numer kanału nadawania. Pojawia się także numer
odprowadzenia, gdy jest problem z elektrodą odbiorczą.

Wybór kanału nadawania
X12+ pozwala na wybór, z szerokiego zakresu RF, wolnego od zakłóceń,
kanału transmisji radiowej.

Kompleksowa prezentacja danych
X12+ jest kompatybilny z systemem wysiłkowym  XScribe™ 5 i systemem
telemetrycznym Surveyor™ Central.  Oba te systemy wykorzystują
zaawansowany algorytm VERITAS™ do cyfrowego przetwarzania sygnału EKG.