Holter ciśnienia

Filter products No products found!
Producent
Szukaj

Podkategorie

Kategorie

Nie znaleziono

Czym jest holter ciśnienia – znany też jako holter ciśnieniowy?

Holter ciśnienia to nieinwazyjne urządzenie, które w sposób całkowicie automatyczny dokonuje pomiarów ciśnienia tętniczego krwi pacjenta podczas jego normalnej, codziennej aktywności. Badanie to określane jest czasem holterem ciśnieniowym, holterem ABPM (od słów ambulatory blood pressure monitoring) lub holterem RR. Badanie ABPM wykonuje się ponieważ pojedynczy pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykonywany ciśnieniomierzem ręcznym lub automatycznym może nie ujawnić rzeczywistych wartości ciśnienia krwi. W ciągu doby ulega ono znacznym wahaniom. Ponadto, dla wielu osób wizyta w gabinecie lekarskim jest stresująca. Pomiar ciśnienia wykonywany wówczas przez lekarza lub pielęgniarkę może powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Jest to tak zwane zjawisko „białego fartucha”. Holter ciśnieniowy pozwala to zjawisko wyeliminować, zmniejszając tym samym ryzyko uzyskania błędnych wyników. Badanie trwa typowo co najmniej 24 godziny i pozwala uzyskać wartości ciśnienia krwi zarówno z okresu aktywności jak i snu pacjenta.

Wskazania do wykonania badania holterem ciśnieniowym

Rejestrator holterowski ciśnienia wykorzystywany jest w celu:

  • diagnozy i kontroli nadciśnienia tętniczego
  • oceny stosowanego leczenia obniżającego ciśnienie
  • eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich
  • oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności
  • diagnostyki niedociśnienia
  • wykrycia nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.

Przebieg badania – holter ciśnieniowy

Na badanie holterem ciśnieniowym w gabinecie lekarskim powinno się stawić w godzinach porannych. Dla prawidłowego przebiegu badania ważne jest, aby w trakcie badania pacjent funkcjonował normalnie i wykonywał codzienne czynności. Pacjent powinien przyjąć wszystkie zażywane leki – chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. W trakcie pomiarów, z uwagi na ryzyko zalania i uszkodzenia sprzętu pomiarowego, pacjent powinien unikać kąpieli i prysznica.

Badanie holterem ciśnieniowym polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Składa się on z rejestratora i mankietu pomiarowego dobranego do obwodu ramienia badanego. U większości ludzi ciśnienie krwi w lewej ręce jest wyższe, dlatego ciśnienie zwykle mierzy się na ręce lewej. Jeżeli ciśnienie jest wyższe w ręce prawej, pomiar należy wykonać na ręce prawej. Mankiet zakładany jest ok. 2-3 cm nad łokciem, tak by ruch ręki nie powodował artefaktów pomiarowych. Rejestrator umieszcza się w etui mocowanym na pasie biodrowym lub na pasku zawieszonym na szyi pacjenta. Niewielkie wymiary oraz mała waga rejestratora boso TM-2450 nie powodują dyskomfortu pacjenta w trakcie badania.

Podczas badania, zaprogramowany uprzednio rejestrator, dokonuje automatycznye pomiary ciśnienia krwi pompując mankiet z określonym interwałem pomiarowym. Typowy interwał pomiarowy to 15 minut w dzień i 30 minut w nocy. Nowoczesne urządzenie jakim jest rejestrator boso TM-2450 wyposażone jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości, przy szczególnej aktywności np. bieganie lub po zażyciu leku. Rejestrator boso TM-2450 dokonuje pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz rytmu serca pacjenta. Dla wiarygodnych pomiarów ciśnienia wykorzystuje dane z wbudowanych czujników ciśnienia atmosferycznego, temperatury otoczenia  oraz czujnika aktywności, dokonując odpowiedniej korekty mierzonych wartości. Po zakończeniu rejestracji, następuje odczyt w dedykowanym oprogramowaniu, analiza i opis badania. Program wylicza dodatkowe wartości ciśnień, jak ciśnienie średnie MAP i ciśnienie tętna PP, wykonuje obliczenia statystyczne oraz określa wskaźnik porannego wzrostu ciśnienia MBPS.

Z wydrukowanym wynikiem holtera ciśnieniowego należy udać się do lekarza, który oceni zmienność ciśnienia krwi oraz jego wartości w odniesieniu do określonych norm pomiarowych i na tej podstawie, w razie konieczności, zaplanuje odpowiednie leczenie w celu eliminacji zjawiska podwyższonego ciśnienia.