Dystrybutor aparatury medycznej od 1993 roku

Bieżnie

LEM program

The Lode Ergometry Manager może być używany do testowania i badania w kilku ustawieniach rehabilitacji, medycynie sportowej, fizjoterapii i środowiskach badawczych.

 

Cechy i korzyści
Modułowa struktura oprogramowania  Lode Ergometry Manager w kombinacji z dokładnym i niezawodnym ergometrem Lode oferuje kompletne i nowoczesne ustawienia ergometru. Operator będzie usatysfakcjonowany łatwością wykonywania badania. Z oprogramowania różne dane ergometryczne są widoczne, umożliwają operatorowi ciągłą wizualizację parametrów ergometrycznych podczas badania i ich kontrolę lub szybką interwencję, kiedy jest to konieczne. Oprogramowanie ma wbudowany system zabezpieczeń: tylko autoryzowani użytkownicy mogą edytować protokoły i kontrolować ważne ustawienia Lode Ergometry Manager. Oczywiście wszyscy użytkownicy mogą edytować bazy danych badanej osoby oraz wykonywać badania ergometryczne.


Przygotowanie testu ergometrycznego
W związku z szybkim i skutecznym wykonaniem badań ergometrycznych, testy mogą być wcześniej przygotowane.

Oprogramowanie zapewnia poniższe możliwości:

Baza danych badanych osób
Wyniki badanej osoby są przechowywane w bazie danych. Każde badanie ma unikalny kod ID i ważne dane takie jak imię i nazwisko, wzrost i wagę badanej osoby. Dodatkowe pola informacyjne są dostępne.

Protokoły testów
Z oprogramowaniem Lode Ergometry Manager jest możliwe tworzenie protokołów treningowych.  Programowalne etapy to:
• Kontrola tętna serca
• Krok
• Ramp
• Liniowy
• Odpoczynek

W celu jak najłatwiejszego konfigurowania protokołów, możliwe jest łatwe kopiowanie wcześniejszych kroków. W ramach protokołu, odstęp czasowy pomiędzy pomiarami ciśnienia i tętno serca mogą być wstępnie ustawione.

Zaprogramowane protokoły badań ergometrycznych
Lode Ergometry Manager może być rozszerzony o rozbudowane moduły.  Taki moduł może mieć standardowo zaprogramowany protokół badań, taki jak Wingate lub Åstrand. Może mieć również specyficzne funkcje np. pomiar siły nacisku pedałów, który wizualizuje nacisk wywierany na korby. Każdy dodatkowy moduł posiada określone wizualizacje, analizy i raporty.

Podczas badania ergometrycznego
Podczas badania różne dane ergometryczne mogą być wyświetlane graficznie i/lub numerycznie. Lode Ergometry Manager oferuje różne standardy wizualizacji: obciążenia, ilość obrotów na minutę, skumulowaną energię, tętno serca, ciśnienie krwi oraz czas. W połączeniu z innymi modułami może pokazywać nawet siły wywierane na korby lub oszacowany maksymalny pobór tlenu.  Klikając na przycisk obciążenie może być dostosowane, a pomiar ciśnienia krwi rozpoczęty. 

Uwagi
Uwagi mogą być dodawane lub modyfikowane przed, po lub w trakcie analizy. Czas jest automatycznie drukowany z uwagą.

Monitorowanie badania
Operator może określić parametry, które powinny być pokazywane podczas badania. Dane są przechowywane w bazie danych. Dane, które nie są wyświetlane podczas badania są rejestrowane i mogą być analizowane w dowolnej chwili. 

Po badaniu
Nawet po zakończeniu badania ergometrycznego, Lode Ergometry Manager pomoże operatorowi efektywnie przeanalizować dane. Uzyskane dane mogą być przeglądane w dowolnym czasie po badaniu.  Lode Ergometry Manager pomoże analizować rezultaty i wydrukować raporty.  W przejrzysty sposób znajdziesz wszystkie wykonane testy. Możliwe jest bliższe spojrzenie na badania w późniejszym czasie.

Analiza testu
Analizując wyniki różne testy z jednego przedmiotu badania mogą być porównane z innymi I operator może określić, które dane ergometryczne chce oceniać. Możliwe jest również porównywanie tylko części wyników badania. Pomaga to w monitorowaniu postępów badanej osoby. Różne badane osoby mogą być porównywane ze sobą w formie grafiki. Rezultaty grupy mogą być analizowane dzięki tej funkcji.

Drukowanie
Możliwe jest wydrukowanie wszystkich wizualizacji i raportów po badaniu. Raport zawiera nazwę badanej osoby, testu, datę oraz czas wykonania badania.

Eksport danych
Dzięki modułowi LEM Export, wszystkie uzyskane dane z badania i badanej osoby mogą być eksportowane do Excel lub formatu ASCII.

Minimalne wymagania systemowe
• Pentium III 800 MHz
• Kolorowy monitor, rozdzielczość 1024x786 pixels; 17“ lub większa
• 128 Mb wewnętrznego RAM
• 20 Gb twardy dysk
• napęd CD ROM
• System operacyjny: Microsoft Windows 98SE / NT4+SP6
/ 2000 / XP
• 1 wejście RS 232 lub USB
• Klawiatura
• Mysz

Uwaga: dane takie jak tętno serca, ciśnienie krwi, SpO2  i siła nacisku pedałów mogą być tylko wtedy pokazywane, kiedy te opcje są dostępne na ergometrze.

 

Przejdź do strony producenta.