Monitorowanie funkcji życiowych

Monitory podstawowych funkcji życiowych

Badanie i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych

Badanie lekarskie to nic innego niż badanie przeprowadzone osobiście przez lekarza, w czasie postępowania z pacjentem. Formalnie dzieli się na badanie podmiotowe (wywiad chorobowy) i badanie przedmiotowe (fizykalne).

Ocena parametrów życiowych stanowi podstawowy i nieodzowny element badania fizykalnego. Celem badania są:

 • Wstępna ocena stanu klinicznego pacjenta
 • Systematyczne monitorowanie stanu klinicznego pacjenta w oparciu o ocenę pierwotną
 • Obiektywizacja objawów zgłaszanych przez pacjenta
 • Ustalenie sposobu dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego
 • Przewidywanie rokowania, szczególnie zdarzeń krytycznych takich jak zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenia czy wstrząs septyczny.

 

Najczęściej badane i monitorowane podstawowe parametry życiowe:

 • Temperatura (gorączka, hipotermia),
 • NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego; ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie),
 • Tętno (częstość, siła, miarowość),
 • Saturacja (wysycenie krwi tlenem),
 • Respiracja (częstość oddechów),
 • EKG (elektryczna czynność serca, jeśli wymagane).

 

Wyżej wymienione parametry mogą być badane za pomocą odrębnych urządzeń za pomocą:

 • Termometru dousznego metodą tympaniczną , termometrem pod pachą lub w jamie ustnej (krytycznie ważny jest zakres pomiaru tak by obejmował również stany obniżonej temperatury, równie groźne, jak stany podwyższone),
 • Ciśnieniomierza manualnego lub cyfrowego (w tym wypadku bardzo interesującą jest technologia SureBP, pozwalająca dokonać pomiary już podczas pompowania mankietu w czasie 15 sekund)
 • Tętno może być mierzone palpacyjnie lub być mierzone razem z pomiarem ciśnienia tętniczego, saturacji lub EKG,
 • Saturacja jest mierzona z wykorzystaniem pulsoksymetru z odpowiednim czujnikiem, najczęściej napalcowym (choć możliwy jest pomiar na płatku ucha lub innej okolicy ciała),
 • Pomiar częstości oddechów (respiracji) wykonywany jest na drodze prostej obserwacji lub włącznie z pomiarem saturacji, wykorzystując technologię respiracji pletyzmograficznej (Masimo),
 • EKG za pomocą dedykowanych aparatów ( np. linii Mortara o uznanej dokładności i wykorzystywanej nawet do badań klinicznych).

 

Bardzo wygodnym i efektywnym sposobem badania i monitorowania podstawowych parametrów życiowych jest korzystanie ze zintegrowanych aparatów (monitorów) , służących do wykonania pomiarów podstawowych parametrów życiowych (temperatura, ciśnienie tętnicze z technologią SureBP, saturacja Nonin/Nellcor/Masimo, respiracja pletzymograficzna, tętno), zawierających w sobie wszystkie potrzebne moduły pomiarowe (aparaty Connex Welch Allyn/Hillrom/Baxter – CSM i CVSM) w ciągu 1 minuty włącznie z:

 • Identyfikacją pacjenta
 • Identyfikacją personelu badającego
 • Automatyczną, cyfrową archiwizacją wykonanych pomiarów w szpitalnym systemie informatycznym (HIS)
 • Bezprzewodowym przesłaniem danych do szpitalnego systemu informatycznego (elektronicznej karty pacjenta).

 

Dodatkowym benefitem stosowania takich monitorów jest możliwość skorzystania z wcześniej zdefiniowanych i znormalizowanych skal wczesnego ostrzegania (EWS – Early Warrning Scores; MEWS, NEWS i inne), pomagających personelowi w kompleksowej ocenie stanu pacjenta i podjęciu wczesnych działań prewencyjnych.

 • Badania wykazały, że subiektywne i obiektywne objawy pogorszenia stanu klinicznego można wykryć nawet na 6 do 8 godzin przed wystąpieniem zdarzenia lub zatrzymaniem krążenia.
 • Sepsa jest często diagnozowana zbyt późno, ponieważ związane z nią objawy kliniczne i zmiany występujące w wynikach badań laboratoryjnych nie są swoiste.
 • Po przeanalizowaniu przypadków nagłego zatrzymania krążenia i oddechu okazało się, że 44% z nich miało związek z układem oddechowym, przy czym ponad 35% wystąpiło na oddziałach ogólnych
 • Wczesne wykrycie pogorszenia stanu pacjenta ma kluczowe znaczenie dla skutecznej interwencji w przypadku poważnych zdarzeń medycznych, takich jak sepsa czy zatrzymanie krążenia i oddechu.

 

Monitorowanie funkcji życiowych — Connex Welch Allyn to najlepsza w swojej klasie technologia pomiaru funkcji życiowych, kalkulator wskaźnika wczesnego ostrzegania i opcjonalne parametry zaawansowane — wszystko to na jednym urządzeniu i wszystkich podłączonych.

Udostepnij

Więcej wpisów

1. miejsce w konkursie „ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ – INSPIRACJE”

Jesteśmy dumni, że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku wygrało w kategorii „Innowacje w szpitalu – medycyna –nowatorskie metody leczenia”. Wygrany projekt zakładał wyeliminowanie dokumentacji papierowej i uzyskanie szybkiego dostępu do wyników

29. Targi Pracy i Praktyk na WEiTI na PW

Za nami udział w 29. Targach Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Dziękujemy za miłe rozmowy i wnikliwe pytania dotyczące pracy w obszarze diagnostyki urządzeń medycznych. Wszystkich zainteresowanych studentki