System wspierający

System wspierający

Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjentów i prowadzenie obchodów lekarskich.

PPersonel kliniczny odpowiedzialny za planowanie etapów leczenia potrzebuje wiarygodnych i ustandaryzowanych wyników badań. Wykorzystując monitoryfunkcji życiowych Connex® firmy Welch Allyn, system umożliwia pomiar podstawowych parametrów funkcji życiowych i ich prezentację w systemie hosPanel, wspomagającym prowadzenie obchodów lekarskich i pielęgniarskich. Prezentowane mogą być dowolne dane zgromadzone w szpitalnym systemie informatycznym HIS. Wdrożony system oceny stanu pacjenta pozwala na realizację idei intensywnej terapii bez barier poprzez oddanie do rąk personelu pielęgniarskiego i lekarskiego narzędzia spełniającego potrzeby szpitalnych zespołów wczesnego reagowania (ZWR). Możliwe jest wyliczanie skali wczesnego ostrzegania EWS (Early Warning Score) o stanie zdrowia pacjenta. Aktywna funkcja EWS łączy wartości NIBP, SpO2, temperatury, pulsu, liczby oddechów i innych parametrów w jedną wartość, która zapewnia syntetyczną, łączną ocenę stanu pacjenta. EWS zawczasu wskazuje zmiany stanu pacjenta, które nie są oczywiste oddzielnie dla każdego z parametrów. Istnieje możliwość skonfigurowania skali według indywidualnych potrzeb użytkownika i oddziału. Po sprawdzeniu przez system prostych i jednoznacznych kryteriów stanu pacjenta system wysyła komunikat o konieczności wykonania kolejnych pomiarów kontrolnych, a w sytuacji zagrożenia wysyła komunikat do ZWR.

System zapewnia:

 • gromadzenie kompletnych, wiarygodnych i ustandaryzowanych, pozbawionych błędów wyników pomiarów,
 • przyspieszenie procesu diagnostycznego poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do danych o stanie pacjenta
 • prezentację danych bezpośrednio z systemu HIS szpitala w zakresie: dane opisowe, formularze wynikowe, badania laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry życiowe, konsultacje, opisy RTG, TK, MRI, USG, zlecone usługi,
 • prezentowanie dowolnych danych zgromadzonych w systemie HIS i z różnych źródeł na jednym ekranie tabletu/smartfona,
 • wyznaczanie trendów, komunikowanie i alarmowanie o pogarszaniu się stanu pacjenta,
 • poprawę skuteczności i niezawodności stosowanych procesów i procedur,
 • ustalenie ścieżek postępowania w standardowych rodzajach schorzeń,
 • precyzyjne ustalanie częstości wykonywania pomiarów i określania parametrów stanu pacjentów,
 • wprowadzanie szerokiego spektrum danych dotyczących stanu pacjenta wprost przy pacjencie, bez konieczności wykorzystania komputera i bez przepisywania danych,
 • dopasowanie zakresu zbieranych danych do oddziału,
 • pracę w trybie off-line (dostęp do sieci tylko przy pierwszym pobraniu danych),
 • dodawanie notatek tekstowych oraz głosowych i konwertowanych na tekst,
 • ograniczenie do minimum czasu pracy medyków i personelu pielęgniarskiego przy komputerze, wyeliminowanie karteczek, zbędnych wydruków i zapisków.

Udostepnij

Więcej wpisów

Otwarcie pracowni rezonansu w ZOZ Wadowice

Uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wadowicach odbyło się 16 marca 2022r. Projekt został zrealizowany razem z firmą TMS, która jest dystrybutorem sprzętu Canon Medical

Monitorowanie funkcji życiowych

Monitory podstawowych funkcji życiowych

Badanie i monitorowanie podstawowych parametrów życiowych Badanie lekarskie to nic innego niż badanie przeprowadzone osobiście przez lekarza, w czasie postępowania z pacjentem. Formalnie dzieli się na badanie podmiotowe (wywiad chorobowy) i badanie

Życzenia świąteczne

Drodzy Klienci i Partnerzy! Z okazji zbliżających się świat życzymy spokoju, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. W tych wyjątkowych dniach życzymy, aby Nowy Rok przyniósł Państwu wiele zadowolenia, a wszystkie